Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/20/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-04-17 13:31:00
×
2013-04-23 11:30:00
2013-04-23 12:00:00
Wyja??nienia do SIWZ i zmiana terminu sk??adania i otwarcia ofert
2013-04-17 13:30:00
Tak
2013-04-23 11:30:00
2013-04-23 12:00:00
Zmiana og??oszenia o og??oszeniu
2013-04-17 13:30:00
×
2013-04-23 11:30:00
2013-04-23 12:00:00
Modyfikacja SIWZ
2013-04-03 14:19:00
×
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-04-03 14:19:00
×
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
Przedmiar rob??t
2013-04-03 14:18:00
Tak
2013-04-18 10:30:00
2013-04-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/20/IW/132013-04-03
2013-04-23 12:00:00
Tak
Remont budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Toruniu ul. Sienkiewicza 35-37więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy