Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/20/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-04-16 09:04:00
×
2014-04-25 09:30:00
2014-04-25 10:00:00
modyfikacja siwz nr 4 z dnia 15.04.2014 r.
2014-04-16 09:02:00
×
2014-04-25 09:30:00
2014-04-25 10:00:00
wyjasnienia oraz zmiana tresci siwz z dnia 15.04.2014 r.
2014-04-11 14:12:00
Tak
2014-04-25 09:30:00
2014-04-25 10:00:00
ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 2
2014-04-11 13:54:00
Tak
2014-04-25 09:30:00
2014-04-25 10:00:00
modyfikacja nr 3 z dnia 11.04.2013 r
2014-04-03 13:59:00
×
2014-04-15 09:30:00
2014-04-15 10:00:00
MODYFIKACJA SIWZ z dnia 03.04.2014 R
2014-04-02 12:35:00
×
2014-04-15 09:30:00
2014-04-15 10:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2014-04-02 12:34:00
Tak
2014-04-15 09:30:00
2014-04-15 10:00:00
modyfikacja siwz 02.04.2014 r
2014-04-02 09:47:00
×
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
siwz (JAk wy??ej)
2014-04-02 09:40:00
×
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
2014-04-02 09:39:00
Tak
2014-04-10 10:30:00
2014-04-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/20/IW/142014-04-02
2014-04-25 10:00:00
Tak
DOSTAWA ZESTAWU NARZ?DZIwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy