Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/21/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-08-13 13:58:00
×
2012-08-28 10:30:00
2012-08-28 11:00:00
Kosztorys
2012-08-13 13:57:00
×
2012-08-28 10:30:00
2012-08-28 11:00:00
SIWZ
2012-08-13 13:57:00
×
2012-08-28 10:30:00
2012-08-28 11:00:00
Specyfikacja techniczna
2012-08-13 13:56:00
×
2012-08-28 10:30:00
2012-08-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/21/IW/122012-08-132012-08-28 11:00:00 × REMONT PRZES?ONY NR 1 STRZELNICY SZKOLNEJ TYPU B W KOMPLEKSIE 2078więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy