Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/21/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-06 13:10:00
×
2013-05-13 10:30:00
2013-05-13 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na zapytania wykonawc??w
2013-05-06 13:06:00
×
2013-05-13 10:30:00
2013-05-13 11:00:00
Przedmiar rob??t po modyfikacji
2013-05-06 13:03:00
×
2013-05-13 10:30:00
2013-05-13 11:00:00
Informacja o modyfikacji przedmiaru rob??t
2013-04-26 13:43:00
×
2013-05-13 10:30:00
2013-05-13 11:00:00
Przedmiar rob??t
2013-04-26 13:42:00
×
2013-05-13 10:30:00
2013-05-13 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-04-26 13:41:00
×
2013-05-13 10:30:00
2013-05-13 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/21/IW/132013-04-262013-05-13 11:00:00 × Remont budynku koszarowego nr 3 (III pi?tro) w kompleksie wojskowym w Toruniu ul. Sobieskiego 28-30więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy