Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/21/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-26 11:25:00
Tak
2015-07-06 09:30:00
2015-07-06 10:00:00
wyjasnienia oraz zmiana tre??ci SIWZ z dnia 26.06.2015
2015-06-26 11:21:00
×
2015-06-29 10:30:00
2015-06-29 11:00:00
zmiana tresci ogloszenia z dnia 26.06.2015
2015-06-01 14:09:00
×
2015-06-29 10:30:00
2015-06-29 11:00:00
wyja??nienia i modyfikacja ter??ci SIWZ z dnia 01.06.2015 r.
2015-05-19 09:58:00
×
2015-06-29 10:30:00
2015-06-29 11:00:00
SIWZ
2015-05-14 15:10:00
Tak
2015-06-29 10:30:00
2015-06-29 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/21/IW/152015-05-14
2015-07-06 10:00:00
Tak
dostawa materia????w administracyjno-biurowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy