Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/21/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-05-21 09:06:00
×
2018-06-05 11:30:00
2018-06-05 12:00:00
przedmiar i kosztorys
2018-05-21 09:05:00
×
2018-06-05 11:30:00
2018-06-05 12:00:00
SIWZ
2018-05-21 09:05:00
×
2018-06-05 11:30:00
2018-06-05 12:00:00
ST budynek 125
2018-05-21 09:04:00
×
2018-06-05 11:30:00
2018-06-05 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/21/IW/182018-05-212018-06-05 12:00:00 × Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z wymianą rynien i rur spustowych, remont instalacji odgromowej w budynku nr 125 przy ul. okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy