Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/22/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-14 12:29:00
×
2013-05-28 10:30:00
2013-05-28 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 1 do SIWZ
2013-05-08 14:04:00
×
2013-05-28 10:30:00
2013-05-28 11:00:00
Przedmiar rob??t
2013-05-08 14:03:00
×
2013-05-28 10:30:00
2013-05-28 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-05-08 13:59:00
×
2013-05-28 10:30:00
2013-05-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/22/IW/132013-05-082013-05-28 11:00:00 × Remont budynku nr 61 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4620 w Toruniu ul. Ok??lna 37więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy