Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/22/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-03-31 09:27:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Przedmiar rob??t elektrycznych
2014-03-31 09:26:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Przedmiar rob??t budowlanych
2014-03-31 09:25:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Schematy stolarki okiennej i drzwiowej
2014-03-31 09:24:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E29
2014-03-31 09:23:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E28
2014-03-31 09:22:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E27
2014-03-31 09:21:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E26
2014-03-31 09:20:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E25
2014-03-31 09:18:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E24
2014-03-31 09:17:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E22
2014-03-31 09:17:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E23
2014-03-31 09:16:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E21
2014-03-31 09:14:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E20
2014-03-31 09:13:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E18
2014-03-31 09:13:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E19
2014-03-31 09:12:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E16
2014-03-31 09:12:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E17
2014-03-31 09:10:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E15
2014-03-31 09:09:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E14
2014-03-31 09:08:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E13
2014-03-31 09:07:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E12
2014-03-31 09:06:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E11
2014-03-31 09:05:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E10
2014-03-31 09:04:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E9
2014-03-31 09:03:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E8
2014-03-31 09:02:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E7
2014-03-31 09:01:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E6
2014-03-31 09:00:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E5
2014-03-31 08:59:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E4
2014-03-31 08:58:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E3
2014-03-31 08:57:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E2
2014-03-31 08:56:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Rysunek nr E1
2014-03-31 08:55:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Projekt budowlano-wykonawczy rob??t elektrycznych
2014-03-31 08:54:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Specyfikacja Techniczna - roboty elektryczne
2014-03-31 08:53:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-03-31 08:51:00
×
2014-04-15 10:30:00
2014-04-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/22/IW/142014-03-312014-04-15 11:00:00 × Remont budynku nr 1 w Toruniu ul. Ok??lna 37więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy