Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/22/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-06-01 12:12:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
Odpowied?? nr 1 na pytania
2016-05-16 13:50:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
Przedmiar - budynek nr 2
2016-05-16 13:50:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
Przedmiar - budynek nr 20
2016-05-16 13:50:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
Przedmiar - budynek nr 21
2016-05-16 13:50:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
Przedmiar - budynek nr 11
2016-05-16 13:49:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
SIWZ
2016-05-16 13:49:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
Przedmiar - budynek nr 1
2016-05-16 13:48:00
×
2016-06-07 10:30:00
2016-06-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/22/IW/162016-05-162016-06-07 11:00:00 × Remont - roboty remontowe w bud. nr 11, 20, 21 oraz prace naprawcze w bud. nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy