Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/23/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-04-22 11:40:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Wyja??nienia nr 2 do SIWZ
2013-04-18 11:27:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Wyja??nienia nr 1 do SIWZ
2013-04-10 14:26:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Przedmiar rob??t - roboty elektryczne
2013-04-10 14:25:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Przedmiar rob??t - roboty budowlane
2013-04-10 14:23:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E7
2013-04-10 14:23:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E8
2013-04-10 14:23:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E9
2013-04-10 14:23:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E10
2013-04-10 14:22:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E4
2013-04-10 14:22:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E5
2013-04-10 14:22:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E6
2013-04-10 14:21:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Opis techniczny wykonawczy
2013-04-10 14:21:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E1
2013-04-10 14:21:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E2
2013-04-10 14:21:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Rys E3
2013-04-10 14:20:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Specyfikacja Techniczna - roboty elektryczne
2013-04-10 14:19:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Specyfikacja Techniczna - roboty budowlane
2013-04-10 14:18:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-04-10 14:17:00
×
2013-04-25 10:30:00
2013-04-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/23/IW/132013-04-102013-04-25 11:00:00 × Remont budynku nr 95 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4620 w Toruniu ul. Ok??lna 37więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy