Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/23/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-04-14 13:12:00
×
2014-04-16 10:30:00
2014-04-16 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 2 do SIWZ
2014-04-14 12:36:00
×
2014-04-16 10:30:00
2014-04-16 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 2 - Korekta J.M. w cz???ci nr 5
2014-04-10 13:36:00
×
2014-04-16 10:30:00
2014-04-16 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2014-04-10 13:35:00
×
2014-04-16 10:30:00
2014-04-16 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 1 do SIWZ
2014-04-04 13:25:00
×
2014-04-16 10:30:00
2014-04-16 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-04-04 13:24:00
×
2014-04-16 10:30:00
2014-04-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/23/IW/142014-04-042014-04-16 11:00:00 × Dostawa technicznych ??rodk??w materia??owych i akcesori??w do pojazd??wwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy