Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/23/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-18 11:50:00
×
2015-06-22 11:30:00
2015-06-22 12:00:00
wyja??nienia i modyfikacja ter??ci SIWZ z dnia 18.06.2015 r.
2015-06-17 14:31:00
Tak
2015-06-22 11:30:00
2015-06-22 12:00:00
zmiana og??oszenia terminu otwarcia ofert
2015-06-15 13:55:00
×
2015-06-17 10:30:00
2015-06-17 11:00:00
zmiana tre??ci og??oszenia z dnia 15.06.2015 r.
2015-06-15 13:55:00
×
2015-06-17 10:30:00
2015-06-17 11:00:00
wyja??nienia i modyfikacja tre??ci SIWZ z dnia 15.06.2015 r.
2015-06-03 11:14:00
×
2015-06-17 10:30:00
2015-06-17 11:00:00
SIWZ
2015-06-03 11:13:00
Tak
2015-06-17 10:30:00
2015-06-17 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/23/IW/152015-06-03
2015-06-22 12:00:00
Tak
dostawa materia????w eksploatacyjnych do sprz?tu komputerowego i urz?dze?? biurowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy