Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/23/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-05-22 12:54:00
×
2017-06-05 10:30:00
2017-06-05 11:00:00
ST 3 - roboty murarskie i tynkarskie
2017-05-22 12:54:00
×
2017-06-05 10:30:00
2017-06-05 11:00:00
St 4 - roboty posadzkarskie
2017-05-22 12:54:00
×
2017-06-05 10:30:00
2017-06-05 11:00:00
Kosztorys nakładczy
2017-05-22 12:53:00
×
2017-06-05 10:30:00
2017-06-05 11:00:00
ST - roboty elektryczne
2017-05-22 12:53:00
×
2017-06-05 10:30:00
2017-06-05 11:00:00
ST 2 - roboty malarskie
2017-05-22 12:52:00
×
2017-06-05 10:30:00
2017-06-05 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-05-22 12:52:00
×
2017-06-05 10:30:00
2017-06-05 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/23/IW/172017-05-222017-06-05 11:00:00 × Remont budynku nr 12 (kino) zgodnie z wymogami ppoż. na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy