Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
14 listopad 2018 rok - środa
Ogłoszenia do Przetargu P/23/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-05-22 11:44:00
×
2018-06-08 10:30:00
2018-06-08 11:00:00
kosztorys nakładczy
2018-05-22 11:43:00
×
2018-06-08 10:30:00
2018-06-08 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-05-22 11:42:00
×
2018-06-08 10:30:00
2018-06-08 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-05-22 11:41:00
×
2018-06-08 10:30:00
2018-06-08 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/23/IW/182018-05-222018-06-08 11:00:00 × Remont-wymiana stolarki okienej i drzwiowej z obrobieniem i malowaniem ościeżnic, remont sanitariatów w budynku nr 3 przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy