Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/23/IW/18/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-07-12 10:43:00
×
2018-08-06 10:30:00
2018-08-06 11:00:00
kosztorys nakładczy
2018-07-12 10:41:00
×
2018-08-06 10:30:00
2018-08-06 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-07-12 10:40:00
×
2018-08-06 10:30:00
2018-08-06 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-07-12 10:39:00
×
2018-08-06 10:30:00
2018-08-06 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/23/IW/18/A2018-07-122018-08-06 11:00:00 × Remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z obrobieniem i malowaniem ościeżnic, remont sanitariatów w budynku nr 3, przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy