Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/23/IW/18/B Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-08-20 09:48:00
×
2018-09-06 10:30:00
2018-09-06 11:00:00
kosztorys nakładczy
2018-08-20 09:46:00
×
2018-09-06 10:30:00
2018-09-06 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-08-20 09:44:00
×
2018-09-06 10:30:00
2018-09-06 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-08-20 09:44:00
×
2018-09-06 10:30:00
2018-09-06 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/23/IW/18/B2018-08-202018-09-06 11:00:00 × Remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z obrobieniem i malowaniem ościeżnic, remont sanitariatów w budynku nr 3, przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy