Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/24/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-22 14:22:00
×
2015-06-24 10:30:00
2015-06-24 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na pytania
2015-06-12 14:35:00
×
2015-06-24 10:30:00
2015-06-24 11:00:00
siwz
2015-06-12 14:32:00
×
2015-06-24 10:30:00
2015-06-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/24/IW/152015-06-122015-06-24 11:00:00 × us??uga w zakresie konserwacji element??w mostu dms-65więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy