Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/24/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-06-06 14:14:00
×
2017-06-09 10:30:00
2017-06-09 11:00:00
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego po modyfikacji nr 1
2017-06-06 14:13:00
×
2017-06-09 10:30:00
2017-06-09 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2017-06-06 11:12:00
×
2017-06-09 10:30:00
2017-06-09 11:00:00
Ogłoszenie poprawne
2017-05-29 12:25:00
×
2017-06-09 10:30:00
2017-06-09 11:00:00
SIWZ
2017-05-29 12:24:00
×
2017-06-09 10:30:00
2017-06-09 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/24/IW/172017-05-292017-06-09 11:00:00 × Dostawa materiałów elektrycznychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy