Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/25/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-04-25 13:04:00
×
2014-04-29 09:30:00
2014-04-29 10:00:00
wyjasnienia tresci siwz z dnia 25.04.2014
2014-04-15 14:12:00
×
2014-04-29 09:30:00
2014-04-29 10:00:00
ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 15.04.2014 r.
2014-04-15 14:09:00
×
2014-04-29 09:30:00
2014-04-29 10:00:00
siwz modyfikacja z dnia 15.04.2014 r.
2014-04-15 14:07:00
×
2014-04-29 09:30:00
2014-04-29 10:00:00
wyjasnienia oraz zmiana tresci siwz z dnia 15.04.2014 r.
2014-04-10 14:17:00
×
2014-04-29 09:30:00
2014-04-29 10:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-04-10 14:15:00
×
2014-04-29 09:30:00
2014-04-29 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/25/IW/142014-04-102014-04-29 10:00:00 × dostawa cz???ci zamiennych do sprz?tu ???czno??ci i informatykiwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy