Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/25/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-12 12:15:00
×
2015-06-18 10:30:00
2015-06-18 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na pytania
2015-06-01 10:01:00
×
2015-06-18 10:30:00
2015-06-18 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-01 10:01:00
×
2015-06-18 10:30:00
2015-06-18 11:00:00
Przedmiar rob??t
2015-06-01 09:56:00
×
2015-06-18 10:30:00
2015-06-18 11:00:00
SIWZ
2015-06-01 09:55:00
×
2015-06-18 10:30:00
2015-06-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/25/IW/152015-06-012015-06-18 11:00:00 × Remont - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 4 - w kompleksie wojskowym przy ul. Sienkiewicza 35-37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy