Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/25/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-06-21 14:21:00
Tak
2016-06-24 11:00:00
2016-06-24 11:30:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia z dnia 21.06.2016
2016-06-21 14:20:00
Tak
2016-06-24 11:00:00
2016-06-24 11:30:00
zmiana tre??ci siwz nr 2 z dnia 21.06.2016
2016-06-10 10:08:00
×
2016-06-23 10:30:00
2016-06-23 11:00:00
SIWZ
2016-06-10 10:06:00
Tak
2016-06-23 10:30:00
2016-06-23 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/25/IW/162016-06-10
2016-06-24 11:30:00
Tak
dostawa cz???ci oraz technicznych ??rodk??w materia??owych do pojazd??wwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy