Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/25/IW/17/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-07-13 13:01:00
×
2017-07-26 11:30:00
2017-07-26 12:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2017-07-13 13:01:00
×
2017-07-26 11:30:00
2017-07-26 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych po 1 modyfikacji
2017-07-11 12:18:00
×
2017-07-26 11:30:00
2017-07-26 12:00:00
przedmiar robót
2017-07-11 12:17:00
×
2017-07-26 11:30:00
2017-07-26 12:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-11 12:17:00
×
2017-07-26 11:30:00
2017-07-26 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-07-11 12:15:00
×
2017-07-26 11:30:00
2017-07-26 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/25/IW/17/A2017-07-112017-07-26 12:00:00 × Remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej oraz wymianą bram w budynku nr 34 na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy