Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/26/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-07 12:08:00
×
2013-05-14 10:30:00
2013-05-14 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 2
2013-05-07 12:07:00
×
2013-05-14 10:30:00
2013-05-14 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 2 do SIWZ
2013-04-30 12:35:00
×
2013-05-14 10:30:00
2013-05-14 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-04-30 12:09:00
Tak
2013-05-14 10:30:00
2013-05-14 11:00:00
Zmiana terminu otwarcia ofert
2013-04-25 11:29:00
×
2013-05-06 10:30:00
2013-05-06 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2013-04-25 11:28:00
×
2013-05-06 10:30:00
2013-05-06 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 1 do SIWZ
2013-04-18 14:20:00
×
2013-05-06 10:30:00
2013-05-06 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-04-18 14:19:00
Tak
2013-05-06 10:30:00
2013-05-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/26/IW/132013-04-18
2013-05-14 11:00:00
Tak
Dostawa materia????w hydraulicznych, elektrycznych i ppo??.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy