Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/26/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-06-05 13:49:00
×
2018-06-21 10:30:00
2018-06-21 11:00:00
ST
2018-06-05 13:49:00
×
2018-06-21 10:30:00
2018-06-21 11:00:00
przedmiar i kosztorys
2018-06-05 13:48:00
×
2018-06-21 10:30:00
2018-06-21 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-06-05 13:48:00
×
2018-06-21 10:30:00
2018-06-21 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/26/IW/182018-06-052018-06-21 11:00:00 × Remont - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę z częściową wymiana więźby i naprawa więźby dachowej w budynku nr 12 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy