Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/27/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-16 13:10:00
×
2012-11-06 09:30:00
2012-11-06 10:00:00
Kosztorys
2012-10-16 13:09:00
×
2012-11-06 09:30:00
2012-11-06 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2012-10-16 13:09:00
×
2012-11-06 09:30:00
2012-11-06 10:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/27/IW/122012-10-162012-11-06 10:00:00 × remont pomieszcze?? w budynku nr 70 na terenie kompleksu przy ul. Dworcowej 56 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy