Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/27/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-17 15:00:00
×
2015-06-19 10:30:00
2015-06-19 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2015-06-17 14:56:00
×
2015-06-19 10:30:00
2015-06-19 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2015-06-09 14:12:00
×
2015-06-19 10:30:00
2015-06-19 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-06-09 14:12:00
×
2015-06-19 10:30:00
2015-06-19 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/27/IW/152015-06-092015-06-19 11:00:00 × Zakup technicznych ??rodk??w materia??owychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy