Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/27/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-06-07 08:53:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
Przedmiar budynek nr 15
2016-06-07 08:53:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
Przedmiar budynek nr 16
2016-06-07 08:53:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
Przedmiar budynek nr 35
2016-06-07 08:53:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
Przedmiar budynek nr 37
2016-06-07 08:52:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
ST budynek nr 37
2016-06-07 08:51:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
ST budynek nr 15
2016-06-07 08:51:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
ST budynek nr 16
2016-06-07 08:51:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
ST budynek nr 35
2016-06-07 08:50:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
SIWZ
2016-06-07 08:49:00
×
2016-06-22 10:30:00
2016-06-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/27/IW/162016-06-072016-06-22 11:00:00 × Remont dachu wraz z obr??bkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi wraz z remontem elewacji, budynek nr 15, 16, 35, 37 na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowiewięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy