Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/27/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-06-12 14:41:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
2017-06-12 14:20:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2017-06-07 14:00:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
Kosztorys remont strzelnicy
2017-06-07 14:00:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
kosztorys ogrodzenie
2017-06-07 14:00:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
kosztorys rzutnia granatów
2017-06-07 13:59:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
SIWZ
2017-06-07 13:59:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
ST
2017-06-07 13:57:00
×
2017-06-21 10:30:00
2017-06-21 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/27/IW/172017-06-072017-06-21 11:00:00 × Remont strzelnicy JAWOR, ogrodzenia oraz rzutni granatów na terenie kompleksu poligonowego w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy