Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/28/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-05-05 12:02:00
×
2014-05-07 10:30:00
2014-05-07 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2014-05-05 12:01:00
×
2014-05-07 10:30:00
2014-05-07 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 1 do SIWZ
2014-04-25 11:59:00
×
2014-05-07 10:30:00
2014-05-07 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-04-25 11:58:00
×
2014-05-07 10:30:00
2014-05-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/28/IW/142014-04-252014-05-07 11:00:00 × Dostawa materia????w elektrycznych i instalacyjnychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy