Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/28/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-07-18 13:18:00
×
2017-07-26 10:30:00
2017-07-26 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2017-07-18 13:17:00
×
2017-07-26 10:30:00
2017-07-26 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji z dnia 18 07 17
2017-06-16 09:46:00
×
2017-07-26 10:30:00
2017-07-26 11:00:00
wzór karty certyfikacyjnej
2017-06-16 09:45:00
×
2017-07-26 10:30:00
2017-07-26 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2017-06-16 09:43:00
×
2017-07-26 10:30:00
2017-07-26 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/28/IW/172017-06-162017-07-26 11:00:00 × dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia dużej ładownościwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy