Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/28/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-06-07 10:11:00
×
2018-06-25 10:30:00
2018-06-25 11:00:00
kosztorys nakładczy
2018-06-07 10:08:00
×
2018-06-25 10:30:00
2018-06-25 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-06-07 10:07:00
×
2018-06-25 10:30:00
2018-06-25 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-06-07 10:06:00
×
2018-06-25 10:30:00
2018-06-25 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/28/IW/182018-06-072018-06-25 11:00:00 × Remont pomieszczeń, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 2 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy