Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/29/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-07 10:43:00
×
2012-09-11 10:30:00
2012-09-11 11:00:00
Informacja o zmianie kosztorysu
2012-09-07 10:43:00
×
2012-09-11 10:30:00
2012-09-11 11:00:00
Zmieniony kosztorys!
2012-08-28 14:04:00
×
2012-09-11 10:30:00
2012-09-11 11:00:00
Kosztorys nak??adczy
2012-08-28 14:03:00
×
2012-09-11 10:30:00
2012-09-11 11:00:00
SIWZ
2012-08-28 14:02:00
×
2012-09-11 10:30:00
2012-09-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/29/IW/122012-08-282012-09-11 11:00:00 × Rozbi??rka budynku nr 28 w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy