Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/29/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-17 14:13:00
×
2015-06-22 10:30:00
2015-06-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t po 1 modyfikacji
2015-06-17 14:12:00
×
2015-06-22 10:30:00
2015-06-22 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 1
2015-06-08 09:57:00
×
2015-06-22 10:30:00
2015-06-22 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2015-06-03 08:18:00
×
2015-06-22 10:30:00
2015-06-22 11:00:00
Przedmiar rob??t
2015-06-03 08:16:00
×
2015-06-22 10:30:00
2015-06-22 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-03 08:15:00
×
2015-06-22 10:30:00
2015-06-22 11:00:00
SIWZ
2015-06-03 08:14:00
×
2015-06-22 10:30:00
2015-06-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/29/IW/152015-06-032015-06-22 11:00:00 × Remont pomieszcze?? magazynowych - budynek nr 31 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy