Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/30/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-03 09:36:00
×
2012-10-12 09:30:00
2012-10-12 10:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-10-03 09:36:00
×
2012-10-12 09:30:00
2012-10-12 10:00:00
Modyfikacja SIWZ
2012-09-26 12:12:00
×
2012-10-12 09:30:00
2012-10-12 10:00:00
SIWZ
2012-09-26 12:12:00
×
2012-10-12 09:30:00
2012-10-12 10:00:00
Kosztorys
2012-09-26 12:11:00
×
2012-10-12 09:30:00
2012-10-12 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/30/IW/122012-09-262012-10-12 10:00:00 × Remont elewacji ko??cio??a garnizonowego, ul. Narutowicza 45, inowroc??awwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy