Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/30/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-10 07:02:00
×
2015-06-25 09:30:00
2015-06-25 10:00:00
Przedmiar pomieszczenia
2015-06-09 14:46:00
×
2015-06-25 09:30:00
2015-06-25 10:00:00
kosztorys pomieszcze??
2015-06-09 14:45:00
×
2015-06-25 09:30:00
2015-06-25 10:00:00
specyfikacja techniczna instalacja elektryczna
2015-06-09 14:45:00
×
2015-06-25 09:30:00
2015-06-25 10:00:00
kosztorys instalacji
2015-06-09 14:44:00
×
2015-06-25 09:30:00
2015-06-25 10:00:00
specyfikacja techniczna pomieszcze??
2015-06-09 14:43:00
×
2015-06-25 09:30:00
2015-06-25 10:00:00
SIWZ
2015-06-09 14:42:00
×
2015-06-25 09:30:00
2015-06-25 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/30/IW/152015-06-092015-06-25 10:00:00 × remont pomieszcze?? wraz z instalacjami wewnetrznymi w budynku nr 10 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. jacewskiej 73 w inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy