Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/30/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-07-20 13:29:00
×
2016-08-01 10:00:00
2016-08-01 10:30:00
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
2016-07-20 13:28:00
×
2016-08-01 10:00:00
2016-08-01 10:30:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 4 MODYFIKACJI
2016-07-20 13:26:00
Tak
2016-08-01 10:00:00
2016-08-01 10:30:00
odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3
2016-07-18 14:23:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
2016-07-18 14:22:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 3 MODYFIKACJI
2016-07-18 14:12:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
2016-07-13 13:13:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 2 modyfikacji
2016-07-13 13:12:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 2
2016-07-07 10:30:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2016-07-07 10:26:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 1
2016-06-17 10:13:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
wz??r karty certyfikacyjnej
2016-06-17 10:12:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2016-06-17 10:11:00
×
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
sprostowanie og??oszenia o zam??wieniu
2016-06-17 10:06:00
Tak
2016-07-25 10:30:00
2016-07-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/30/IW/162016-06-17
2016-08-01 10:30:00
Tak
dostawa samochod??w og??lnego przeznaczenia ??redniej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy