Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/30/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-08-30 11:51:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 3 MODYFIKACJI
2017-08-30 11:50:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców nr 4
2017-08-24 10:05:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 2 modyfikacji z dnia 24 08 2017 r
2017-08-24 10:03:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 3
2017-08-23 14:06:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 1 MODYFIKACJI
2017-08-23 14:06:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 1 MODYFIKACJI
2017-08-23 14:05:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2
2017-08-11 11:23:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
odpowiedź na pytanie nr 1
2017-07-28 14:16:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-07-28 14:16:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2017-07-28 14:16:00
×
2017-09-05 10:30:00
2017-09-05 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/30/IW/172017-07-282017-09-05 11:00:00 × DOSTAWA MATERIAŁÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy