Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/30/IW/17/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-10-23 14:37:00
×
2017-10-25 10:30:00
2017-10-25 10:45:00
siwz po modyfikacji nr 3 z dnia 23.10.2017
2017-10-23 14:36:00
×
2017-10-25 10:30:00
2017-10-25 10:45:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-10-23 14:35:00
×
2017-10-25 10:30:00
2017-10-25 10:45:00
informacja w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy i zmiany treści SIWZ
2017-10-20 14:13:00
×
2017-10-25 10:30:00
2017-10-25 10:45:00
siwz po modyfikacji nr 2 z dnia 20.10.2017
2017-10-20 14:08:00
Tak
2017-10-25 10:30:00
2017-10-25 10:45:00
informacja w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy i zmiany treści SIWZ
2017-10-20 14:08:00
×
2017-10-25 10:30:00
2017-10-25 10:45:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-10-19 10:59:00
×
2017-10-23 10:30:00
2017-10-23 11:00:00
informacja w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy i zmiany treści SIWZ. Uwaga! Informacja opublikowana z dniu 18.10.2017 r. nie dotyczy niniejszego postępowania.
2017-10-18 13:53:00
×
2017-10-23 10:30:00
2017-10-23 11:00:00
siwz po modyfikacji nr 1 z dnia 18.10.2017
2017-10-18 13:52:00
×
2017-10-23 10:30:00
2017-10-23 11:00:00
informacja w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy i zmiany treści SIWZ
2017-10-16 14:41:00
×
2017-10-23 10:30:00
2017-10-23 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2017-10-16 14:40:00
Tak
2017-10-23 10:30:00
2017-10-23 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/30/IW/17/A2017-10-16
2017-10-25 10:45:00
Tak
DOSTAWA MATERIAŁÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy