Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/30/IW/18/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-07-30 12:40:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
Zmodyfikowany przedmiar robót na stolarkę.
2018-07-17 14:54:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
stwiorb
2018-07-17 14:52:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
przedmiar stolarka
2018-07-17 14:51:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
przedmiar sanitarna
2018-07-17 14:50:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
przedmiar elektryczny
2018-07-17 14:48:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
Przedmiar dach, odgrom
2018-07-17 14:46:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
przedmiar budowlany
2018-07-17 14:37:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
przedmiar budowlany klatki
2018-07-17 14:31:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-07-17 14:29:00
×
2018-08-09 10:30:00
2018-08-09 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/30/IW/18/A2018-08-092018-08-09 11:00:00 × Remont budynku nr 8 w kompleksie wojskowym przy ul. Piastowskiej 4 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy