Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/31/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-10 12:09:00
×
2012-10-16 09:30:00
2012-10-16 10:00:00
Pytania 2
2012-10-08 11:19:00
×
2012-10-16 09:30:00
2012-10-16 10:00:00
Pytania
2012-09-28 12:40:00
×
2012-10-16 09:30:00
2012-10-16 10:00:00
SIWZ
2012-09-28 12:40:00
×
2012-10-16 09:30:00
2012-10-16 10:00:00
Kosytorzs
2012-09-28 12:39:00
×
2012-10-16 09:30:00
2012-10-16 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/31/IW/122012-09-282012-10-16 10:00:00 × Remont ogrodzenia zewn?trznego na terenie JW 4620 w Toruniu, ul. Ok??lna 37, kompleks 2069więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy