Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/31/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-07-20 08:50:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
Kosztorys nakładczy branża elektryczna
2018-07-20 08:47:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
Kosztorys nakładczy branża budowlana
2018-07-20 08:46:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
STWiORB roboty elekrtyczne
2018-07-20 08:44:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
STWiOR
2018-07-11 12:09:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-07-11 12:08:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
Kosztorys nakładczy
2018-07-11 12:06:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-07-11 11:57:00
×
2018-07-24 10:00:00
2018-07-24 10:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/31/IW/18 2018-07-112018-07-24 10:30:00 × REMONT DACHU BUDYNKU NR 13, PRZY UL. OKÓLNEJ 37 W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy