Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/32/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-11 10:51:00
×
2012-10-17 09:30:00
2012-10-17 10:00:00
Pytania 1
2012-10-03 09:38:00
×
2012-10-17 09:30:00
2012-10-17 10:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-10-03 09:38:00
×
2012-10-17 09:30:00
2012-10-17 10:00:00
Modyfikacja SIWZ
2012-09-28 13:03:00
×
2012-10-17 09:30:00
2012-10-17 10:00:00
kosztorys
2012-09-28 13:02:00
×
2012-10-17 09:30:00
2012-10-17 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2012-09-28 13:02:00
×
2012-10-17 09:30:00
2012-10-17 10:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/32/IW/122012-09-282012-10-17 10:00:00 × Remont pomieszcze?? s??uzbowych, korytarza - budynek nr 42, kompleks 1532 Inowroc??awwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy