Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/32/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-20 10:39:00
×
2013-05-29 10:30:00
2013-05-29 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na zapytania wykonawc??w
2013-05-13 07:33:00
×
2013-05-29 10:30:00
2013-05-29 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-05-13 07:33:00
×
2013-05-29 10:30:00
2013-05-29 11:00:00
Przedmiar rob??t
2013-05-13 07:32:00
×
2013-05-29 10:30:00
2013-05-29 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/32/IW/132013-05-132013-05-29 11:00:00 × Remont pomieszcze?? piwnicznych w budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Dworcowej 56 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy