Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/32/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-05-09 13:51:00
×
2014-05-27 10:30:00
2014-05-27 11:00:00
Przedmiar rob??t
2014-05-09 13:48:00
×
2014-05-27 10:30:00
2014-05-27 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2014-05-09 13:47:00
×
2014-05-27 10:30:00
2014-05-27 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-05-09 13:46:00
×
2014-05-27 10:30:00
2014-05-27 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/32/IW/142014-05-092014-05-27 11:00:00 × Remont budynku nr 16 w Inowroc??awiu ul. Jacewska 73więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy