Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/32/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-07-17 13:57:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2017-07-17 13:56:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2017-07-07 14:35:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
projekt część 2 okna
2017-07-07 14:34:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych część 2 okna
2017-07-07 14:34:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
przedmiar robót część 2 okna
2017-07-07 14:33:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
projekt część 1 dach
2017-07-07 14:31:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
przedmiar robót część 1 dach
2017-07-07 14:30:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych część 1
2017-07-07 14:28:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-07 14:27:00
×
2017-07-24 10:30:00
2017-07-24 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/32/IW/172017-07-072017-07-24 11:00:00 × Remont dachu, instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgórskiej w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy