Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/32/IW/17/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-08-07 13:28:00
×
2017-08-28 11:30:00
2017-08-28 12:00:00
Projekt dachu
2017-08-07 13:27:00
×
2017-08-28 11:30:00
2017-08-28 12:00:00
Kosztorys
2017-08-07 13:26:00
×
2017-08-28 11:30:00
2017-08-28 12:00:00
SIWZ
2017-08-07 13:26:00
×
2017-08-28 11:30:00
2017-08-28 12:00:00
ST
2017-08-07 13:25:00
×
2017-08-28 11:30:00
2017-08-28 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/32/IW/17/A2017-08-072017-08-28 12:00:00 × Remont dachu, instalacji odgromowej w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgórskiej w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy