Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/32/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-07-16 10:56:00
×
2018-08-08 10:30:00
2018-08-08 11:00:00
przedmiar robót budowlany
2018-07-16 10:53:00
×
2018-08-08 10:30:00
2018-08-08 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-07-16 10:48:00
×
2018-08-08 10:30:00
2018-08-08 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-07-16 10:47:00
×
2018-08-08 10:30:00
2018-08-08 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/32/IW/182018-07-162018-08-08 11:00:00 × Remont pomieszczeń sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg oraz instalacji elektrycznych parteru, I i II piętra budynku nr 9 przy ul. Dworcowej w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy