Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/33/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-08-22 13:34:00
×
2018-09-05 10:00:00
2018-09-05 10:30:00
przedmiar robót
2018-08-22 13:34:00
×
2018-09-05 10:00:00
2018-09-05 10:30:00
Kosztorys nakładczy
2018-08-22 13:33:00
×
2018-09-05 10:00:00
2018-09-05 10:30:00
Dokumentacja Projektowa
2018-08-22 13:31:00
×
2018-09-05 10:00:00
2018-09-05 10:30:00
STWiORB
2018-08-22 13:29:00
×
2018-09-05 10:00:00
2018-09-05 10:30:00
SIWZ
2018-08-22 13:26:00
×
2018-09-05 10:00:00
2018-09-05 10:30:00
REMONT – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU KLUBU GARNIZONOWEGO PRZY UL. PRĄDZYŃSKIEGO 1 W TORUNIU
2018-08-22 13:25:00
×
2018-09-05 10:00:00
2018-09-05 10:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/33/IW/182018-08-222018-09-05 10:30:00 × REMONT – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU KLUBU GARNIZONOWEGO PRZY UL. PRĄDZYŃSKIEGO 1 W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy