Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/33/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-01 14:44:00
×
2015-07-13 10:30:00
2015-07-13 11:00:00
za???cznik nr 1 do SIWZ wymagania taktyczno-techniczne
2015-07-01 14:42:00
×
2015-07-13 10:30:00
2015-07-13 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-07-01 14:42:00
×
2015-07-13 10:30:00
2015-07-13 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/33/iw/152015-07-012015-07-13 11:00:00 × DOSTAWA SPRZ?TU S?U??BY ??YWNO??CIOWEJwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy