Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/33/iw/15/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-09-17 14:33:00
×
2015-09-21 10:30:00
2015-09-21 11:00:00
wyjasnienia tre??ci SIWZ z dnia 17.09.2015 r.
2015-09-14 08:52:00
×
2015-09-21 10:30:00
2015-09-21 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz wymagania taktyczno-techniczne
2015-09-11 14:34:00
×
2015-09-21 10:30:00
2015-09-21 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-09-11 14:29:00
×
2015-09-21 10:30:00
2015-09-21 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/33/iw/15/a2015-09-112015-09-21 11:00:00 × dostawa sprzetu s??uzby zywno??ciowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy